3D Laserové skenovanie

V oblasti 3D laserového skenovania Vám ponúkame

  • 3D skeny povrchových lomov 
  • výpočet kubatúr 
  • 3D skeny historických pamiatok
  • spracovanie 3D scanov v požadovanom formáte
  • 3D scany podzemných priestorov, tunelov a banských štôlňí