inžinierska geodézia
banské meračstvo

3D laserové skenovanie

NAše Služby

Inžinierska geodézia


Kontrola a vytyčovanie líniových stavieb

Kontrola žeriavových dráh

3D merania posunov a konvergencií

Vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí

Zameranie stožiarov s odovzdávkou pre letecký úrad

Kataster Nehnuteľností


Vypracovanie geometrického plánu

Vypracovanie vecného bremena

Vypracovanie podkladov ku kolaudácii

Vytyčovanie hraníc pozemku

3D laserové skenovanie


Skenovanie podľa požiadaviek klienta

Grafický výstup na základe požiadaviek

(súbory s príponou najčastejšie dwg, dgn, las, pts, ...)

Banské meračstvo


Vedenie bansko-meračskej dokumentácie

Odborná spôsobilosť zamestnancov s osvedčením Banský merač a Hlavný banský merač.

Lokálna fotogrametria lomov s 3D spracovaním

Výpočet objemov

“Robíme vždy prostredníctvom procesu racionálneho myslenia”

Ján trgiňa

Referencie

Tunel Turecký Vrch, tunel Snekkestad – Nórsko. Polohopisné a výškopisné mapovanie pre obce Jalovec, Chrenovec-Brusno, Veľká Čausa, Horné Vestenice. Práce pre oblasť katastra. Zamestnanci našej firmy sa počas svojej kariéry podieľali na realizácii projektov na Islande, Škótsku, Slovinsku, Čechách, Nórsku a vo Švédsku.

Tunel Turecký Vrch
Slovensko

Ide o železničný jednorúrový dvojkoľajový tunel na trati ŽSR medzi Bratislavou a Žilinou, v medzistaničnom úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice. 

Tunel Snekkestad
Nórsko

Nová dvojkoľajná železničná trať Holm – Nykirke, časť UHN 07 Snekkestad entreprisen.

Polohopisné a výškopisné mapovanie

Pre obce Jalovec, Chrenovec-Brusno, Veľká Čausa, Horné Vestenice

Cenník

Pri tvorbe ceny uprednostňujeme cenotvorbu pre každého klienta osobne, čím sa snažíme vytvoriť čo najlepšiu cenu pre klienta.

Neváhajte nás preto osloviť a po vyžiadaní a dodaní potrebných podkladov Vám vieme vypracovať cenovú ponuku.

Zostaňte s nami

Pripojte sa k nášmu okruhu zainteresovaných odborníkov a získajte najnovšie informácie o našom nadchádzajúcom harmonograme

Galéria

Ukážky našich prác

Práca v tuneloch je náročná. S modrenou technikou, kvalitnou prípravou zvládneme vykonať prácu, ktorej výsledkom sú spokojné obe strany. 

Previous
Next